VELKOMMEN TIL ET SKANDINAVISK KUNSTPROSJEKT OM SKIFTER I JORDBRUG

Med inspiration i det historiske skifte når gårdsbruk over hele skandinavia ble “skiftet” ut og rasjonalisert, undersøges muligheder og umuligheder for nye skifter i skandinavisk jordbruk og samfund.

For å bygge en verden med økt bærekraft og holdbarhet, krever samfunnet et potensielt konfliktfylt kursendring, . Hva slags skifte må dette innebære? Hvilken kurs skal vi sette og hvordan skal vi vekte teknologioptimisme med gammel, lokal kunnskap?

Vi vil bruge det historiske bakteppee som speil til at forstå oss i dagens nye grønne skifte, som vi tror må inneholde et større sosialt skifte og en ny rasjonalitet.
I SKIFTE.LAND undersøker vi dette gjennom besøk hos bønder og jordskiftemuseum til samtaler med byfolk og robotteknologer – alle folk med grønn handlekraft og tro på at et grunnleggende SKIFTE er mulig.