Kunstnere, kokker og forskere vil møtes ombord på båten Mathilde og få mulighet til å dele kunnskap og kunstnerskap, samt utveksle tanker, idéer og skapende prosesser.

På seilasen medvirker i alt 15 inviterte deltakere sammen med kunstnergruppen Skifte.Land og mannskapet på Mathilde. 

Les mer om deltakerne her…

  BIOS

JONAS BENTZER (SE)

KUNSTNER

Jonas Bentzer (SE 1986) har studert kunst på den Kungliga Konsthögskolan i Stockholm , hvor han ble uteksaminert i 2018. Bentzer sitt kunstnerskap har et sterkt fokus på materialenes betydning kunstneriske konsept og han bruker ofte skulptur som utgangspunkt for en kunstnerisk aksjon eller aktivitet. Materialenes potensiale blir undersøkt gjennom nysgjerrighet og en leken prosess. 

www.jonasbentzer.com

BOBRIKOVA &  DE CARMEN

KUNSTNERGRUPPE

Bobrikova & de Carmen har jobbet sammen som en kunstnerduo siden 2005. De er aktive som kulturaktører, kuratorer, lærere og medmennesker. Deres kunstneriske praksis er basert på en diskurs mellom det menneskelige og det sosiale. Kunst og kreative prosesser blir verktøy for å aktivere en kulturell dynamikk og fasilitere eller kombinere pedagogiske grep og kommunikasjon, for å skape urbane eller sosiale endringsprosesser.

www.bobrikovadecarmen.org

SARA BONDE (DK)

KUNSTNER

Sara Nielsen Bonde (DK 1992) har en master fra den Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, 2019. Hennes kunstverk tar utgangspunkt i skulptur, hvor hun ofte arbeider med installasjoner i utendørsmiljøer. I hennes kunstneriske praksis interesserer hun seg for hvordan materialer flytter seg mellom å være styrt av natur, kultur og industri.

www.saranielsenbonde.com

PETER DEAN (NO)

KUNSTNER

I Peter Dean sitt kunstnerskap tar han utgangspunkt sin egen kropp og sanselighet i møte med den mer-enn-menneskelige naturen. Det han ser, smaker, hører, føler og tenker dokumenterer han med fotografi, video, tekst, målinger, skjemaer og skisser. Materialet blir presentert gjennom installasjoner, trykksaker og performance – gjerne ute i landskapet.

Peter Dean (f. 1990) bor og arbeider på Hvaler og har utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo og Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.

HANNE FROSTA (NO)

KOKK OG TIDLIGERE KJØKKENSJEF

Hanne Frosta drev restauranten Hanne på Høyden i Bergen i 15 år med et kompromissløst fokus på lokale råvarer og bærekraft. Frosta har alltid vært inkluderende i sitt arbeid og har inspirert mange kokkelærlinger, bønder og matentusiaster til å bli mer bevisste og lokale i sitt arbeid med mat. I dag arbeider hun som driftsleder i Bergen Fengsel. Dyrking, mat, bærekraft og kunstprosjekter er viktige stikkord for mange av aktivitetene hun tar initiativ til i fengselet.

Artikkel fra driften på en tidligere fengselsøy på Vestlandet

INGELA IHRMAN (SE)

KUNSTNER 

Ingela Ihrman bor og arbeider i Malmö i Sverige. Hennes arbeider tar utgangspunkt i sterke følelser fra hverdagslivet og en trang til å forstå, stille spørsmål ved eller uttrykke ulike sider av det å være levende, sosial og menneskelig. Det er spesielt tilfredsstillelsen og smerten som kommer med sameksistens, autonomi, ensomhet eller å lengte etter å høre til, som hun tiltrekkes av. Ihrman uttrykker seg gjennom skulpturer, performance, tekst og video.

ANNA LILJEDAL (SE)

KUNSTNER

Anna Liljedal bor og arbeider i Göteborg. Hon arbeider med å visuelt og poetisk undersøke strategier for tydeliggjøre og organisere en tilværelse som er motsetningsfull og kaotisk. Kunstverkene uttrykkes ofte som tekst og tegninger i installasjoner og publikasjoner. Liljedal er utdannet ved Kungliga Konsthögskolan og Konstfack i Stockholm, og har blant annet blitt vist på Charlottenborg Kunsthall, Verkligheten och Upper Hand.

www.annaliljedal.com

(P)ART OF THE BIOMASS (SE) 

KUNSTNERGRUPPE

(P)Art of the Biomass er et kunst- og forskningskollektiv som gjennom kritiske og kreative undersøkelser, viser fram menneskenes relasjon til den øvrige biomassen. Gjennom tverrfaglige prosjekt, deltakerbaserte prosesser og kunstnerlige forstyrrelser, lar de tanker bli til handling og lar handlingene inspirere til nye tanker. (P)art of the Biomass består av kunstner og forsker Janna Holmstedt, konstner Malin Lobell og regissør og filmskaper Karin Wegsjö.

www.partofthebiomass.se

SABINE POPP (NO / DE)

KUNSTNER

Sabine Popp jobber relasjonelt innen kunst og med utgangspunkt i sosio-materielle felleskap. Idéen om arbeid som menneskets stoffskifte med naturen, danner en viktig friksjonsflate i hennes praksis. Hun har sin base i Bergen hvor hun er medlem av Bergen Ateliergruppe, underviste ved tidligere Kunsthøgskolen i Bergen (nå KMD ved UIB) og disputerte i 2021 med Agential Matter (Invisible Landscapes) ved KMD/UiB.

www.researchcatalogue.net

HANNES NORR (SE)

AGRONOM

Hannes er sivilagronom og gartner og ser seg selv som en formidler mellom ulike kunnskapssystem. Han har i mange år jobbet med småskala landbruk og drives fram av at agri-kultur bør være en kunstform. Norr bor og arbeider i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna og dyrker og selger grønnsaker for salg. Han studerer for tiden ved Inland Academy – Campo Adentro, en utdannelse som berører kunst, jordbruk og territorialitet.

www.researchgate.net/profile/Hannes-Norr

MARIE SKEIE  (NO)

KUNSTNER

Marie Skeie er kunstner og forsker, for tiden doktorgradsstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge ved Institutt for estetiske fag. Som en del av forskningen ser hun på plantefarging gjennom en kollektiv samhandling gjennom å utforske landskap og materialer. Hun har jobbet som kunstner, kurator og produsent innen offentlig rom og har sin master fra Kunst og offentlig rom ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har initiert og deltatt i flere større prosjekter som Her og der, The Stitch Project, Gaza (a)live og Annex.

www.marieskeie.com

INGER VALEUR (SE)

DOKTORGRAD I SKOGSBIOLOGI/MARKBIOLOGI

Valeur har i sin yrkeskarriere de siste tiårene arbeidet som rådgiver innen tekniske løsninger for å resirkulere næringsstoffer, spesielt nitrogen og fosfor. Hvis kretsløpet mellom by og land sluttes kan samfunnet minske sin avhengighet av kunstgjødsel og øke vår matsikkerhet. I sin barndom har Valeur seilt mye, og har hele livet hatt et nært forhold til hav og fjell.

www.researchgate.net/profile/Inger-Valeur

HÅKAN WALLANDER (SE)

PROFESSOR I MARKBIOLOGI, LUNDS UNIVERSITET 

Et mer bærekraftig jord-og skogbruk er Wallander sitt fremste mål som forsker. For å nå dit arbeider han i stor grad med flerårige kornsorter for å kunne minske jorderosjon og dieselforbruket i jordbruket. I tillegg ser Wallander hvordan man kan øke andelen mykorrhizasopper, for å gjøre jord-og skogbruket med fosforeffektivt. For nesten alle planter samarbeider med mykorrhizasopper under næringsopptaket sitt, og får karbohydrater og energi fra sin vertsplante. 

www.portal.research.lu.se