DIALOGMØDER

DIALOGMØDER I SKIEN, STOCKHOLM, OG SØNDERJYLLAND

I 2020-2021 afholdes 3 dialogmøder med bønder, jordejere og kunstnere i Danmark, Sverige og Norge. 

Møderne har forskellig tematik afhængigt af deltagerne, og fokusere på at dele forskellige perspektiver på skifter i jordbruget. 

SKIEN SEPTEMBER 2020

Fotograf Verena Winckelmann og mælkebonde Kim Erik Ellingsen. 

Mødet tog plads på Århus andelslandbrug uden for Skien 12. september 2020.
Samtalen blev afholdt over ca 1 time og havde fokus på æstetik i jordbruget. Følgende spørgsmål blev diskuteret:
Hvordan er jordbruget repræsenteret i medier og kunst i dag og hvilken påvirkning har det på vores forståelse af jordbruget. Er der et skifte på gang i vores æstetiske forståelse af afgrøder og kulturlandskabet eller er der behov for et? Og hvordan og hvor kan dette sættes i værk?

STOCKHOLM OKTOBER 2020

Jordejer Ebba Horn af Åminne og Karin Saler, projektleder af en Tillsammansodling och ett andelsjordbruk.  

Mødet tog plads uden for Stockholmpå Øråker gård. 

Under samtalen använde vi historien kring Fågelstagruppen, med godsägare Elisabeth Tamm och Elin Wägners bok ”Fred med jorden (1940) som utgångspunkt. Vi samtalade  om visioner og modeller for ejerskab af jord- ett ”Fred med jorden 2.0.”