23. sept.

Bergen, Bryggen Museum

kl. 18.00

Ustabilitet i det internasjonale markedet for olje, pandemi og forsyningslinjene for handel påvirker den globale matforsyningen og norsk matproduksjonen sterkt for tiden. Samtidig varsles det endringer i klima som skaper styrtregn og uventet tørke i folkerike områder i verden. Hvilke konsekvenser får dette for norsk matproduksjon og matforsyning i framtida? 

Handel med mat har vært en kjerneaktivitet for Bergen og omegn gjennom århundredene. Sild, tørrfisk, korn, laks er stikkord for noe de fleste har spist og har kunnskap om, men de færreste av oss ser, lukter eller forstår hvordan råvarene produseres eller handles med i dag. MEN vi merker det når prisene på mat stiger, når vi får melding om at butikkene ikke klarer å skaffe varer. Eller vi leser i avisene om at matprodusentene ikke har råd til å produsere mat på grunn av økte priser på energi og gjødselvarer. 

Vi inviterer et panel for å belyse en kompleks problemstilling og gi noen frampeik på Bergen og Norge i verden, innenfor temaet matsikkerhet og norsk matberedskap:

PROGRAM

Sted: Bryggen museum, auditorium, Dreggsallmenningen 3, 5003 Bergen

Tid: Fredag 23. september  kl 18:00-20:30

18:00-18:15
Introduksjon: 

  • Bryggen museum – Bergen som internasjonal mathandelsby ved Knut Høiås
  • (F)jorden – prosjektet – arrangørene

Kl 18:15-19
Matsikkerhet – Bergen – Norge – Verden

  • Matsikkerhet i verden i dag – sett fra Bergen
    Peter Andersen, Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.
  • Korn og kornhandel på et internasjonalt marked – sett fra Norge og betydning for norsk matberedskap og lagerbeholdning. Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse.

19:00 – 19:15
Pause – smaksprøve Kernza

19:15 -19:30

Om vaske ei øy – om postindustrielle arv og matjordens verdi
Kunst-og forskingskollektivet (p)Art of the Biomass –  Janna Holmstedt, Malin Lobell & Karin Wegsjö. (p)Art of the Biomass  Humus economicus

19.30 – 20:30
Klimaperspektiv og klimatilpasning – mulige løsninger gjennom mat? 

  • Kernza, en flerårig kornsort som klimatilpassing

Håkan Wallander, professor i Markbiologi vid Lunds Universitet, Sverige. 

  • Et klimaperspektiv på framtidas matfat i Norge.
    Anna Milford, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Et arrangement i forbindelse med bærekraftseilasen (F)jorden på Hardangerjekta Mathilde – om bærekraft og mat i en framtid i endring: http://skifte.land/fjorden/ 

 

Arrangører: 

– Kunsthuset Kabuso, Hardanger og Voss museum, ved kunstgruppen Skifte.Land: (F)jorden-prosjektet, 

– Bymuseet – Bryggen Museum Bergen 

– Statsforvalteren i Vestland

– Lystgården – Senter for urbant landbruk i Bergen 

– Vestland Bondelag