SEMINAR: BIOKULL og GULLVANN

Seminar på Spriten Kunsthall

13. november, 2021 

– Forskerbonden Knut Vasdal fra Skien,
– Biokullforskeren Adam O’Toole
– Næringsressursforskeren Ola Hanserud fra NIBIO og deres firma EcoDo.

Urin, gylle, biokull og avløpsvann – hvordan kan dette berike jorda vår og bli til gull i matproduksjonen vår? Vi må få til flere gjenbrukssirkler når vi bruker av naturen og samfunnets ressurser. Veien mot å sirkulere næringsstoffer fra storsamfunnet og inn i landbruket i større grad enn i dag, er humpete.