Bildedokumentasjon fra reisen, seminarer, workshops og utstilling på Kunsthuset Kabuso.