LINKS OG HENVISNINGER

AGTECH 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

BLANDEDE LINKS

Rutger Macklean Mannen som styckade byarna

Hannes Norr om Framtidens Småbrukare

http://www.extrakt.se/tema/jordbruk-i-forandring/

KSLA 2018 om bla SKALANS BETYDELSE MORGONDAGENS JORDBRUKSLANDSKAP I HISTORIENS LJUS

http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/yann-clough(4f326f40-1e62-4726-acb5-3c7556f4d79f).html

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier. Treårigt Formasprojekt 2016-2019 Erik Westholm

https://www.land.se/landkoll/miljonbidrag-ska-framja-mathantverk-och-halsa-i-byn/?fbclid=IwAR21MsiIhl69BT9LMXsw9A-Dj559VHBTrQA4KzXlca9m2BleIh5XsWKJzdU

https://www.ja.se/artikel/45623/hela-bn-sverige-samlat—p-en-plats.html

https://growobservatory.org/

https://www.theguardian.com/cities/2019/jan/16/dirty-secret-can-urban-soil-help-solve-our-environmental-problems?CMP=share_btn_link

OM GIPSÖN UTANFÖR LANDSKRONA

MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING I DANMARK

https://vimeo.com/267213237

https://www.fremtidensnatur.dk/media/35273/f%C3%A6lles-l%C3%B8sninger-endelig.pdfhttps://www.information.dk/indland/leder/2019/02/jorden-kalder-regering-folketing?vwo_exp_badges=

collectiveimpact.dk

TIDNINGEN EXTRAKT: Jordbruk i förändring