UTSTILLING: HENDER OG FØTTER SOM KODE I GJENNOMTRUKKEN JORD

Spriten Kunsthall, Skien (NO)

12. november – 12. december 2021

m. Neal Cahoon, mirko nikolić, Åse Løvgren og Stine Gonsholt

Skifte.Land har i denne utstillingen utfordret ‘gjerder’ og ‘grenser’, slik de brukes i dag. Hvordan kan man gjennom historiske materialer gi visuelle markeringer av jordbruksland- skapets nye kulturelle dimensjoner? 

Et gjerde er en struktur som omslutter et område eller skiller det fra et annet. Ville dyr holdes utenfor eller husdyr holdes inne. Et gjerde er også en form eiendomsmarkering. Skifte.Land har gjennom materialer og former knyttet til gjerder og grenser, undersøkt tradisjoner og symboler for eierskapsforhold i landbruket. I utstillingen vises verk fra disse undersøkelsene.

I verket til højre  vises elementer fra et elektrisk gjerde med isolatorer av porselen som har fått en ny design. Porselen er et keramisk materiale som ikke leder elektrisitet, og det ble brukt som isolatorer før plast ble mer vanlig.

I dette verket vil inneholde støvler støpt i biokull som skal graves ned i jorden på en gård i Skien. Kull nedgravd ved en gjerdestolpe, har tidligere vært en metode for å sikre at grensemarkeringer ikke ble flyttet i skjul. 

Dyr bruker urin for å markere revir, sine grenseområder. Denne inspirasjonen blir brukt i et dette verk, men denne gangen ikke som en grense-markering, men som en del av et rituale for jordfruktbarhet. Fokus blir flyttet innenfor gjerdet og til en performance der jordbrukshistoriens bruk av gjødsel blir tematisert.

Tak til bonde Kim Erik Ellingsen for hjelp, bistand og bruk af åker og gjerdestolper.