PROSJEKTET –  VISIONER

RESEARCH REJSER

Projektet bygger på information samlet under 3 research rejser foretaget mellem 2018-2019.

HARDANGER, NORGE

 • Besøg på Aga-tunet med daglig leder Guttorm Rogdaberg
 • Besøg hos Marion Bakke Byrkjeland, bonde på Vikøy
 • Besøg på Stuvegård med Guru Stuve og Johanne Neteland

SKÅNE, SVERIGE

 • Besøg på Svaneholm slot
 • Besøg hos Anders Lindén, på Rydeholm, filosof og jordejer
 • Besøg hos Thorsten Larsson på Stockholmsgården, løgbonde.

JYLLAND, SJÆLLAND, DANMARK

 • Besøg på Gram Slot
 • Besøg på Gram Lergrav
 • Besøg på Agrologica i Mariager
 • Besøg hos Frank Erichsen på Kastaniegården, Djursland
 • Telefon samtale med Henrik Kuske, Frie Bønder – levende land
 • Besøg hos Herthas Have, samtale med praktikant Kent og bondemand Frederik Sahlin.
 • Besøg på det Grønne Museum.

VISIONER

Gennem samtaler, interviews og besøg hos jordbrugere har vi  noteret frem til 4 tilstande i skandinavisk landbrug hvor jordskifter kan overvejes som metode til potentielle forbedringer. De kan opsummeres kort sådan her:

Grønt skifte:

Jordskifte så der tages bedre hensyn til klima, miljø og ressourcer. Jord der rummer lav værdi som agerjord, omlægges til naturområde.

Økonomisk skifte:

Jordskifte der tager hensyn til den økonomiske problematik i generationsskifter. Jorde kan f.eks. opkøbes af fonde og lejes ud i størrelser der er økonomisk bæredygtige for unge landmænd, og de undgår at stifte stor gæld.

Æstetisk skifte:

Mentalt jordskifte i vores ideal og æstetiske forståelse for hvordan afgrøder og natur bør ser ud – Både i vores krav som forbrugere og forståelse af brug af jorden i offentlige områder (parker, grøftekanter, rundkørsler).

Socialt skifte:

Et jordskifte der fremmer muligheden for at danne sociale fællesskaber og relationer og styrker landmandens identitet på lokalt og nationalt plan. Et skifte som sikrer en lyst til at blive i faget i flere årrækker.

VISIONEN OM SKIFTE SOM KUNSTPROJEKT

Projektet er på nuværende tidspunkt en fælles erfaringsplatform, dannet fra fælles rejser og research.  Denne erfaring ønsker vi at formidle og derved skabe fortolkningsmuligheder for den virkelighed og de problematikker vi har mødt.
Vi har ikke intentioner om at komme frem til konkrete løsninger, men vi kan fremstille utopier, der kan inspirere til reelle løsninger, idéer til alternative jordskifter, eller fremtidige jordskifter. Vi kan være sammenkobling mellem uventede forbindelser mellem samfund, identitet og kundskab, samt by og land.

Projektet vil udvikles løbende, ikke fastsat på et enkelt samlet projekt, men evt. flere forskellige med jordskifte som paraply og med et fælles netværk med deling af resourcer. Vi ønsker på sigt at være en platform for workshops, udstillinger, samtaler og events mellem bønder og kunstnere med jordskifte som tema.

Projektet er støttet af Nordisk kulturfond og Clara Lachmanns fond